bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU KUCHARZA, OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ

29.03.2019

Oferujemy dobre warunki pracy i płacy, a dla osób zamiejscowych możliwość zakwaterowania w obiekcie, w Kowarach.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonów:
Jelenia Góra &ndash, 75 64 35 750
Kowary - 75 71 82 203
Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie ofert w sekretariacie
lub przesyłanie na adres szpitala - w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email:sekretariat@szpitalmsw.net

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) zgodę o treści:
&bdquo,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, przez SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości &ndash, przez okres kolejnych 12 m-cy*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)&rdquo,.

(* niepotrzebne skreślić)

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy/ składanie podań i CV w celu zatrudnienia, podjęcia pracy/

Opublikował: Tomasz Dobrzański
Publikacja dnia: 29.03.2019

Dokument oglądany razy: 2691
« inne aktualności