bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Forma prawna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze jest placówką służby zdrowia z ponad 30 letnią tradycją w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych.


Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze, zwany dalej &bdquo,Szpitalem&rdquo,, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.


Siedzibą Szpitala jest Jelenia Góra ul. Cieplicka 69/71.


Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 1.10.1998 roku - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - KRS: 0000011353.


Organem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 26.02.2013
Podpisał: Przemysław Łysko
Dokument z dnia: 22.09.2010
Dokument oglądany razy: 6 071