bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podstawy prawne funkcjonowania szpitala

Szpital działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3) ),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4) ),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5) ),
  4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  5. statutu.


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 05.03.2015
Podpisał: Przemysław Łysko
Dokument z dnia: 22.09.2010
Dokument oglądany razy: 6 177